Violències Masclistes

  • Dades de violència masclista. Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior.Les dades publicades pel Departament d’Interior es nodreixen de les dades de registre policial de la Policia de Catalunya (PG-ME i de les policies locals amb connexió al Nucli d’Informació Policial).
  • Estadística de trucades a la línia 900 900 120. Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones.Evolució de trucades rebudes al telèfon d’atenció en situacions de violència masclista.
  • Estadística de violència domèstica i violència de gènere. Estat Espanyol. Ministeri de Justícia i INE.La Estadística de Violència Domèstica i Violència de Gènere s’obté a partir de l’explotacio estadística del Registre central per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. Aquesta estadística es realitza per part de l’INE a partir d’un acord de col·laboració amb el Ministeri de Justícia, organisme titular del Registre abans referit.