L’Associació és una entitat de base comunitària que inicia la seva trajectòria en la clandestinitat

Durant la dictadura, quan l’autoorganització per garantir les necessitats bàsiques en salut sexual i reproductiva era imprescindible. L’any 1987 es va inscriure al registre amb el nom d’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Les fundadores arrencaven de les lluites en favor del dret a l’avortament, l’anticoncepció, l’educació sexual i contra les violències masclistes.

Els principis fonamentals dels quals parteix la tasca de L'Associació són el compromís social, la centralitat de les diversitats, el feminisme interseccional, la transparència i la voluntat de transformació i de servei públic.

Des d’aquí, es desenvolupen projectes, programes i serveis en l’àmbit de l’atenció directa, comunitària o en la generació d’espais d’intercanvi professional.

Som un grup de professionals i activistes, i el treball en xarxa és un dels eixos vertebradors de la nostra tasca. Col·laborem amb universitats, centres educatius, centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva, clíniques acreditades per a la IVE, espais de serveis socials i altres. L’Associació és membre electa coordinadora del Women’s Major Group a la regió d’Europa i Àsia Central, fet que possibilita l’intercanvi amb organitzacions i la incidència a espais de participació multilateral. Som membres actives del Consell Nacional de Dones de Catalunya, del Consell Nacional de Dones de Barcelona i del Consell Joventut de Barcelona i formem part de xarxes col·lectives com ECAS, la Xarxa de Dones per la Salut, el Comitè 1r de desembre o la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, entre altres.

RETORN AL PASSAT Una manifestació al centre de Barcelona el 17 de novembre del 1985 per exigir que l’avortament fos lliure i gratuït. F. SIMÓ / EFE

La història del reconeixement i la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius és una història de resistència, subversió i, sobretot, de lluita i dedicació per l'exercici de la llibertat i en favor de la justícia social.
Esperem que us uniu a L’Associació per seguir contribuint a aquesta història.
Som DEFENSORES
Associacio-drets-sexuals-reproductius

Junta directiva

A renovar: 09 / 07 / 2025

Regeix, administra i representa L’Associació. Està formada per la presidència, secretaria, tresoreria i vocals, càrrecs escollits per l’Assemblea General cada quatre anys. Les integrants de la Junta Directiva no reben cap retribució pel fet de formar-ne part ni tenen interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractades. La Junta Directiva es reuneix en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada al trimestre.

Presidenta
Immaculada Clarà Vila

Vicepresidenta
Eva Vela Martínez

Secretari
Pau Nicolau Batalla

Tresorera
Alexia Castaño Dekonich

Vocal
Gemma Altell Albages

Vocal
Maria Ferrero Barrio

Vocal
Marina Gallés Clarà

Vocal
Georgina Picas Bernadell

Col·labora

“Volem que L’Associació es construeixi entre totes”

Necessitem el teu suport per garantir els Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya. Volem que L’Associació es construeixi amb l’ajuda de totes.

Skip to content