Accions

Justícia Climàtica i Justícia Sexual i Reproductiva

El canvi climàtic, amb les seves repercussions sobre els recursos naturals, les infraestructures, l’accés als serveis sanitaris, conflictes, migracions, etcètera, agreuja algunes de les desigualtats estructurals que afecten les dones i les nenes en totes les seves diversitats i la població LGTBIQ+.

Col·labora

Volem que L'Associació es construeixi entre totes!

Malgrat el context global de creixents règims autoritaris, límits ecològics superats, guerres i militarisme en augment i un nombre cada vegada més gran de persones refugiades, les feministes decolonials, interseccionals i transqueer continuen proposant alternatives transformadores i inspiradores per aconseguir un nou món basat en la justícia, l’equitat, les cures, l’alliberació i la sostenibilitat.

Recentment, també les activistes climàtiques han incorporat l’eix de justícia de gènere en els seus enfocaments i anàlisis per aconseguir la justícia climàtica. El lema “no pot haver-hi justícia climàtica sense justícia de gènere” sembla ser un compromís adquirit. Aquesta narrativa adquirida ha incorporat, per exemple, les tasques de cures, però no ha incorporat la garantia real dels drets sexuals i reproductius. Això significa que la majoria d’estratègies per a frenar els efectes del canvi climàtic no serveixen per defensar els drets sexuals i reproductius.  No tan sols això, quan l’eix de drets sexuals i reproductius s’ha incorporat a l’anàlisi, moltes vegades s’ha fet des d’una posició racista i positivista, amb voluntat de control poblacional, que ha comportat la vulneració dels drets humans de les dones i les persones LGTBIQ+.

El plantejament per superar les causes estructurals que originen les diverses desigualtats i la destrucció del planeta requereix de respostes transformadores i inspiradores que es construeixin des d’una visió holística que integri també la garantia dels drets sexuals i reproductius de les dones i de les persones heterodissidents. 

Els Drets sexuals i reproductius són essencials per aconseguir la justícia climàtica, per enfortir la resiliència i per donar suport a la capacitat d’adaptació de les persones i comunitats que ja estan experimentant de manera desproporcionada els impactes del canvi climàtic. 

En aquest sentit, el canvi climàtic i els drets sexuals i reproductius estan inextricablement units i, per tant, els drets sexuals I reproductius han de ser considerats un component essencial de les estratègies per a la justícia climàtica.

Publicacions

Llistat de publicacions relacionades amb Justícia Climàtica i Justícia Sexual i Reproductiva

Vídeos

Últims vídeos relacionats amb Justícia Climàtica i Justícia Sexual i Reproductiva

Notícies

Últimes notícies relacionades amb Justícia Climàtica i Justícia Sexual i Reproductiva
Skip to content