Accions

Violència Institucional

El respecte i la protecció als Drets Sexuals i Reproductius passa pel reconeixement i la garantia del dret a una vida lliure de violències. Així doncs, en un Estat de dret, les institucions són les responsables d’habilitar els mecanismes necessaris per assolir i defensar aquesta fita a través d’una legislació i una pràctica institucional, funcionarial, de recursos i de serveis públics que ho garanteixin de manera efectiva.

Col·labora

Volem que L'Associació es construeixi entre totes!

Progressivament es va prenent consciència que les accions i les omissions de les Administracions i dels seus equips professionals, poden causar dany, revictimitzar o generar violència institucional, quan aquesta obeeix a un patró reiterat i/o a la tolerància d’aquestes pràctiques per les Administracions. 

Quan posem el focus en els DSiR, la violència institucional no només inclou aquelles manifestacions de violència directa contra les dones i les persones LGTBIQ+ per part dels agents de les institucions, sinó que també contempla les pautes de discriminació, les omissions, la tardança en actuar, la descoordinació entre serveis i tot obstacle a l’hora de gaudir i exercir aquests drets. Així mateix, la falta d’atenció i la dificultat a l’hora de denunciar aquests tipus d’actes n’impedeix la reparació i, per tant, suposa una perpetració de les violències masclistes de manera estructural.

Les vulneracions dels DSiR per part de les institucions poden suposar múltiples violacions dels DDHH de les dones i les persones LGTBIQ+ que tendencialment impedeixen o dificulten l’exercici d’una ciutadania plena i lliure de coercions. La negació de la sobirania corporal, la criminalització de la interrupció voluntària de l’embaràs, la negació del dret a l’educació afectiva i sexual, la negació o omissió d’informació respecte als DSiR o procediments mèdics i, per descomptat, la violència obstètrica, són alguns exemples de violència perpetrada per les institucions en l’àmbit dels DSiR. És per això, i tal com introdueix la Llei 17/2020, que la incorporació i regulació amb detall de la violència institucional permet posar el focus en el funcionament de les administracions i en abolir les pràctiques institucionals que generen violència envers les dones.

Arran de l’aprovació de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb la incorporació de la violència obstètrica i institucional sobre els Drets Sexuals i Reproductius (DSiR), des de L’Associació s’ha pensat imprescindible iniciar un procés de reflexió i de generació de coneixement que pugui contribuir a la implementació d’aquesta llei i, a la vegada, pugui millorar les polítiques públiques relacionades amb els DSiR.

Publicacions

Llistat de publicacions relacionades amb Violència Institucional

Vídeos

Últims vídeos relacionats amb Violència Institucional

Notícies

Últimes notícies relacionades amb Violència Institucional
Ves al contingut