Accions

Avortament

Avortar ha estat sempre una pràctica estigmatitzada, castigada i amagada sota el pes d’una moral i d’una voluntat de control institucional que l’ha convertit en tabú. Els moviments feministes lluitem arreu del món per garantir la sobirania corporal de totes les persones i reconèixer l’avortament com un dret imprescindible per construir societats justes.
Associacio-drets-sexuals-reproductius

Col·labora

Volem que l’associació es construeixi entre totes!

Des de L’Associació, després de més de 40 anys acompanyant a milers de persones en aquest procés, creiem que és imprescindible contribuir a generar un espai, un model d’atenció i acompanyament a l’avortament que estigui basat en la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius; en la voluntat i decisió de les dones i persones amb capacitat de gestar, sense interferències morals ni estigmatitzadores. Un espai feminista interseccional que afavoreixi l’agència de qualsevol persona que hagi de prendre les decisions corresponents.

I amb aquesta voluntat com a essència, la nostra tasca pren diverses formes però totes elles amb els objectius d’acabar amb l’estigma; d’acompanyar a les dones i persones gestants que volen avortar perquè ho puguin fer de manera lliure, gratuïta i de qualitat; i d’incidir en professionals, representants polítiques i ciutadania per a la transformació social i l’avenç en la garantia efectiva d’aquest dret. Així doncs, posem a disposició de qualsevol persona i entitat les línies: 

  • Acompanyament individual de dones i persones gestants. Des de l’entitat acompanyem informativament, emocionalment i en la vinculació als serveis, a les persones que volen interrompre l’embaràs i no volen fer-ho soles.
  • Serveis informatius. L’Associació ha creat recursos específics per trencar una de les barreres principals de l’accés a l’avortament: la manca d’informació. Actualment es disposa de les web www.vullavortar.org / www.quieroabortar.org 
  • Generar espais de formació i debat entre professionals. El 2022 L’Associació va organitzar les 1es Jornades professionals de l’avortament a Catalunya amb l’objectiu de generar un espai d’intercanvi entre professionals que tingui certa freqüència.
  • Campanyes de sensibilització i d’incidència. Des dels orígens de L’Associació s’han viscut tres reformes legals i multitud de protocols assistencials… i la lluita per ampliar drets ha estat constant presentant dades, informes, debats ens espais polítics i comunitaris. També hem assenyalat i denunciat els moviments d’extrema dreta i fonamentalistes com a amenaça del dret a l’avortament en diferents estudis i informes.
  • Espai de denúncies davant vulneracions de drets. A través de L’Observatori s’han recollit denúncies i s’ha fet pressió per aconseguir una cobertura universal, gratuïta, de qualitat i equitativa per tot el territori
  • Aliances locals i internacionals. Som conscients que és una lluita global i això ens porta a treballar intensament, i colze a colze, amb companyes del territori català, estatal i mundial per trobar estratègies compartides en defensa del dret a l’avortament.

La vindicació internacionalista pel dret a l’avortament ha estat, i continua sent, un dels eixos vertebradors dels moviments feministes del planeta, l’element central que consolida el moviment i ataca l’arrel del cisheteropatriarcat. Aquesta reivindicació per la sobirania corporal converteix les feministes en l’element a combatre des d’aquest sistema neoliberal i patriarcal.

Ja des dels seus orígens L’Associació incorporava la defensa de l’avortament com un dels seus principis bàsics i irrenunciables i que queden abastament descrits en aquest document de posicionament.

Publicacions

Llistat de publicacions relacionades amb Avortament
Skip to content