• Joves

L’abordatge col·lectiu de les violències masclistes: experiències, aprenentatges i reptes

El passat 14 de desembre, vam celebrar la jornada “El abordaje colectivo de las violencias machistas: experiencias, aprendizajes y retos” a l’Ateneo La Maliciosa de Madrid. Durant l’esdeveniment, vam tenir l’oportunitat de compartir amb diferents professionals i persones dedicades al sector, l’experiència d’implementació del projecte de Celobert i un espai on reflexionar col·lectivament sobre les nostres pràctiques quotidianes en situacions de violència masclista, concretament, en el col·lectiu de joves.

La jornada va començar amb una presentació del projecte Celobert, en la qual vam explicar el procés d’acompanyament dels diferents grups, així com els aprenentatges, les dificultats i els reptes que hem trobat en el camí. Seguidament, vam iniciar la taula rodona titulada “De la problematización individual de las violencias machistas a la construcción de alternativas desde la comunidad” amb les companyes d’Asociación Calatea, Asociación GADA 7 i Maria-José Masanet, on es va destacar el paper fonamental que tenim tota la comunitat en la prevenció i resposta a les violències masclistes. Calatea va compartir la seva visió crítica utilitzant l’art i el teatre com a eines de transformació social i sensibilització sobre les violències. GADA 7, per la seva banda, va fer valdre les metodologies participatives en la intervenció social com a mitjà d’empoderament col·lectiu a través de l’autodefensa, les cures i el suport mutu. Maria-José Masanet va aportar la seva experiència des del camp de l’audiovisual, ressaltant la dificultat de posicionar-se en contra de les violències masclistes i les resistències que s’observen en nois joves, els quals expressen que tenen pocs referents de masculinitats alternatives. Finalment, des de L’Associació-CJAS, vam subratllar la importància de qüestionar la perspectiva adultocèntrica i posar les necessitats i agència de les joves al centre. Recollint les diferents intervencions, les ponents van destacar la manca de recursos públics destinats a l’educació sexual i afectiva i, de retruc, l’impacte que té aquesta en la perpetuació de les violències masclistes. A més, van emfatitzar la necessitat urgent d’obtenir finançament per a projectes amb impacte social, assegurant que aquests puguin desenvolupar-se al llarg del temps.

Finalment, vam cloure la jornada amb una activitat participativa per identificar col·lectivament les preocupacions, les eines disponibles i els desitjos entorn de les violències masclistes posant l’accent en la comunitat. En aquesta línia, vam recrear un celobert fictici per subvertir la idea d’haver de “netejar els draps bruts a casa” i vam reivindicar la creació d’entorns segurs on compartir la quotidianitat des de la cura, el suport mutu i l’acompanyament, trencant amb la visió individualista que les violències masclistes són realitats que s’han d’ocultar, ja que aquestes depenen de totes i ens afecten a totes.

Ens sentim molt satisfetes de poder continuar treballant juntes fins a l’erradicació de les violències masclistes!

Col·labora

Volem que l’associació es construeixi entre totes!
Ves al contingut