Accions

Comunitat

L’objectiu principal de L’Associació és la promoció i defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, entesos com una qüestió comunitaria i col·lectiva, que compren la sexualitat com una construcció política, social i econòmica, contextualitzada dins el sistema heteropatriarcal i capitalista.

Col·labora

Volem que L'Associació es construeixi entre totes!

Des d’una perspectiva feminista interseccional analitzem com les dones i persones LGTBIQ+ es veuen sistemàticament discriminades per múltiples eixos d’opressió, que en la seva sobreposició acaben impactant de forma agreujada en la vulneració dels seus drets sexuals i reproductius, i n’expropien la seva sobirania corporal. El classisme, el racisme o el capacitisme son alguns dels sistemes que operen de forma directa contra les sexualitats, els cossos i la integritat de moltes dones i persones LGTBIQ+.

Davant d’això, les estratègies comunitàries de reivindicació i defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, la visibilització de lluites invisibilitzades o l’altaveu de coneixements silenciats son eines imprescindibles per a la comunitat i per la transformació social. Més enllà de dur a terme una tasca de sensibilització i atenció, és la comunitat la que es situa al centre de la defensa i garantia dels seus drets.

Els Drets Sexuals i Reproductius incorporen una dimensió de drets públics i participatius que suposa que totes les persones i col·lectius han de poder reafirmar els seus drets en l’àmbit públic i aportar a la construcció dels imaginaris, valors, normes, pràctiques socials i polítiques d’una societat.

La tasca de L’Associació s’orienta cap a la construcció i enfortiment dels espais i la xarxa comunitària de defensa dels drets sexuals i reproductius, afavorint l’intercanvi, informació, seguretat i autonomia en aquests termes.

L’Associació som membres actives del Consell Nacional de Dones de Catalunya, del Consell Nacional de Dones de Barcelona i del Consell Joventut de Barcelona i formem part de xarxes col·lectives com ECAS, la Xarxa de Dones per la Salut, el Comitè 1r de desembre o la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, entre altres.

La comunitat és un mitjà imprescindible en aquest procés, entenent que és a través de la seva organització i xarxa que es possibilita la seva agència transformadora i es consoliden les apostes cap a societats més justes i equitatives. 

Imatge de revistaidees.cat

Publicacions

Llistat de publicacions relacionades amb Comunitat

Vídeos

Últims vídeos relacionats amb Comunitat

Notícies

Últimes notícies relacionades amb Comunitat
Ves al contingut