• Joves

Jornada a Madrid sobre l’abordatge col·lectiu de les violències masclistes

El pròxim 14 de desembre serem a Madrid organitzant la jornada presencial , “El abordaje colectivo de las violencias machistas: experiencias, aprendizajes y retos”. La jornada té per objectiu compartir l’experiència i de generar coneixement col·lectivament. La trobada preveu la presentació del projecte, una taula rodona per compartir aprenentatges i sabers amb persones que treballen en diferents àmbits per ressaltar la necessitat de l’abordatge col·lectiu de les violències masclistes, i finalment, una breu activitat interactiva per tancar la jornada. És oberta a professionals i al públic general.

Us hi esperem! Compartiu-ho amb les vostres companyes de Madrid!

Actualment quan es detecta que algú viu violència masclista, es tendeix a orientar individualment la víctima cap a algun servei o professional especialitzat. A nivell estructural els recursos que es despleguen també estan dedicats principalment a “atendre” o “intervenir” amb la persona que pateix la situació. Col·loquem tota la càrrega d’actuació en la persona que viu la situació, assenyalant que la recuperació és a les mans, alhora tornem a reproduir el rol de bona víctima (passiva, submisa, afectada) i amb la professionalització generem una sensació d’indefensió i incapacitat generalitzada, acabem per perpetuar la passivitat de la societat que delega a “els altres”, “els que saben” tota possibilitat de resposta: la justícia, l’administració i els serveis especialitzats. Amb aquesta jornada ens agradaria reflexionar sobre el paper que tenim com a comunitat, en allò que podem fer des dels vincles íntims i superficials, els puntuals i quotidians, a casa nostra, a l’escola, al mercat i al carrer.

Col·labora

Volem que l’associació es construeixi entre totes!
Skip to content