Incidència

L’Associació té, des dels seus inicis, la prioritat de la transformació i la lluita per la justícia social i la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius com a part de la seva essència. En aquest recorregut històric s’han anat diverses estratègies i accions per tal d’aconseguir-ho i, sense cap dubte, la incidència política i social ha esdevingut una prioritat.

La incidència com a acció que té per objectiu influir en les decisions de les institucions polítiques, econòmiques i socials, pot incloure moltes activitats com ara campanyes de sensibilització social, als mitjans de comunicació, publicar investigacions, treballar en espais institucionals, etc. L’Associació impulsa la incidència per a la defensa i promoció dels Drets Sexuals i Reproductius des de múltiples espais de participació i intervenció ja siguin locals com internacionals. El que precisament defineix i caracteritza l’estratègia d’incidència política de L’Associació és el fet de treballar tant en l’àmbit local com en espais multilaterals, traçant una línia que vincula ambdues dimensions.

A nivell local, L’Associació va aconseguir, a finals de 2009, donar l’impuls per a la creació de l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius del Parlament de Catalunya. A més, participa a multitud de xarxes i espais de participació locals de defensa dels drets humans de les dones en tota la seva diversitat en general i dels Drets Sexuals i Reproductius en particular.

A nivell internacional, L’Associació planteja una línia d’incidència centrada en el sistema multilateral de Nacions Unides on es treballa de manera col·lectiva amb les diverses plataformes feministes i de drets humans que fan incidència política als principals espais de drets humans de les dones, de desenvolupament i de justícia climàtica per tal de frenar l’envestida dels grups antigènere i poder garantir els drets sexuals i reproductius de les dones i població LGTBIQ+ per tal d’assegurar societats democràtiques i inclusives. Alguns d’aquests espais, claus per a la defensa dels drets humans de les dones, són:

  • La Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW, per les seves sigles en anglès). Es tracta del major òrgan per a la formulació de polítiques a nivell mundial dedicat únicament a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones. És un espai de participació clau per al moviment feminista a nivell mundial. Se celebra cada any durant el mes de març.
  • El Fòrum Polític d’Alt Nivell d’Agenda 2030 (HLPF, per les seves sigles en anglès), és la plataforma central de Nacions Unides pel seguiment i valoració de l’agenda 2030 de desenvolupament sostenible i els Objectius de Desenvolupament sostenible. Se celebra anualment vora el mes de juliol. És un altre dels espais claus per al moviment feminista a nivell global.
  • La conferència de les Nacions Unides Sobre el Canvi Climàtic (COP, per les seves sigles en anglès), és una sèrie de conferències que se celebren anualment en el marc de la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides. És un espai clau per aprofundir en la línia d’incidència política de l’Associació que uneix justícia Climàtica amb Justícia Sexual i Reproductiva.

Complementàriament, a la incidència en espais d’àmbit local i internacional, l’Associació també realitza accions que ajuden a reforçar la nostra capacitat d’incidència.

  • Accions de sensibilització, destinades a la ciutadania i a la societat civil, amb la intenció de conscienciar sobre la importància de la garantia dels drets sexuals i reproductius de les persones com a element clau pel manteniment de les democràcies i per la transformació de les societats.
  • Recerca i investigació amb la intenció de generar evidències científiques que ens permetin genera coneixement i, per tant, millorar les nostres estratègies d’incidència política.

DENÚNCIA

Has viscut o observat alguna vulneració de drets sexuals i reproductius?

Tot allò que ens expliquis serà analitzat i estudiat amb l’objectiu d’aconseguir els canvis necessaris perquè els Drets Sexuals i Reproductius siguin garantits per totes i tots

Skip to content