Accions

Defensores

L’Associació és una entitat que té com a objectiu prioritari la reivindicació, promoció i defensa dels Drets Sexuals i Reproductius reconeguts a les diferents instruments i acords internacionals com a Drets Humans.

Col·labora

Volem que L'Associació es construeixi entre totes!

És una entitat que va ser creada per persones feministes que entenien la teoria crítica feminista interseccional com l’enfocament de base per a la transformació de la societat i van consolidar-se com a Defensores d’aquests DSiR des del primer moment, i confrontant totes les amenaces existents.

Les últimes dècades han comportat avenços importants pel que fa als Drets Sexuals i Reproductius. Amb un fort moviment feminista i LGBTQI+, liderat per entitats i activistes de base d’arreu del món i que encapçala la lluita contra un sistema capitalista i heteropatriarcal. La dècada dels anys noranta s’identifica amb l’establiment dels pilars fonamentals a nivell global per al reconeixement i la garantia dels drets de les dones, els Drets Sexuals i Reproductius i la justícia reproductiva.

Les entitats i activistes defensores dels drets de les dones i dels Drets Sexuals i Reproductius hem estat sempre a l’avantguarda de la lluita pel reconeixement i d’aquests drets. Això ha causat que durant dècades se’ns hagi assenyalat, perseguit, atacat i fins i tot assassinat. Aquesta situació, però, ha anat empitjorant amb l’auge més recent dels fonamentalismes. Al llarg dels últims anys s’han magnificat les seves estratègies per desmantellar els moviments feministes i LGBTQI+ i restaurar el que ells consideren “l’ordre natural” de la societat. Aquestes iniciatives s’alimenten de la difusió de notícies falses i crítiques agressives per atacar moviments socials, administracions i mesures legislatives favorables als Drets Sexuals i Reproductius. També treballen activament per implementar mesures de censura en contra de la diversitat i la dissidència que deslegitimen els drets humans i promouen la misogínia, el masclisme, la LGBTQI+fòbia, el racisme, la xenofòbia i la supremacisme blanc. 

En aquells territoris on els grups fonamentalistes i els partits d’extrema dreta han aconseguit poder institucional, és habitual que aquests abusin del sistema judicial i altres components de l’estat per aprovar i utilitzar lleis i polítiques criminalitzadores que justifiquin la persecució d’activistes i organitzacions Defensores de DSiR. En el cas particular de les persones defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, el Relator de les Nacions Unides en l’esfera de les defensores dels drets humans, va afirmar que ens trobem en una situació extremadament complicada, perquè molt habitualment patim assetjament, criminalització i violència física. Aquesta situació es veu encara més magnificada pel discurs d’odi i les crides constants a la violència que fan els grups fonamentalistes i els partits d’extrema dreta, validant i normalitzant agressions que es perpetuen amb total impunitat.

Des de L’Associació, en el nostre compromís prioritari com a Defensores, volem continuar treballant per generar coneixement, anàlisis i estratègies que confrontin els grups fonamentalistes i contribueixin a continuar avançant en el reconeixement dels Drets Sexuals i Reproductius a nivell local i global. Segons un informe de la Relatora de Nacions Unides en l’esfera dels drets culturals, les defensores dels drets de les dones, incloent les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, són una peça clau a l’hora de fer front als fonamentalismes. És essencial, per tant, que se’ns inclogui en tots els processos de creació i implementació de polítiques i programes relatius en aquest àmbit. Tenim els coneixements especialitzats i hem estat líders durant dècades en la confrontació d’aquesta problemàtica, sovint donant l’alarma abans que ningú. Així mateix, en vista dels atacs i la persecució constant que rebem és imperatiu generar aliances que garanteixin recursos, visibilitat i mesures de protecció a totes aquelles activistes i col·lectius per tirar endavant les iniciatives lliures d’amenaces, persecució i violència.

Publicacions

Llistat de publicacions relacionades amb Defensores

Vídeos

Últims vídeos relacionats amb Defensores

Notícies

Últimes notícies relacionades amb Defensores
Skip to content