Accions

Adolescents i joves

L’adolescència és una etapa vital carregada de noves expectatives i grans transformacions. De canvis, de transgressions, de crear vincles i aliances desconegudes i, sobretot, de construcció de futur. L’inici de l’autonomia i de l’aprenentatge en la comunitat d’iguals és un moment emocionant i cabdal per reflexionar com ens atravessen aquests processos en els nostres cossos, en les nostres vides i en les de les persones del nostre entorn.
Associacio-drets-sexuals-reproductius

Col·labora

Volem que l’associació es construeixi entre totes!

Des de L’Associació sabem que acompanyar la vivència de les sexualitats en l’adolescència i joventut és una oportunitat inexcusable per respondre a les necessitats i demandes de les persones més joves i, a la vegada, per promoure la transformació cap a una societat de futur més justa.

Avui venen les del mirallet, ens deien quan vam començar a entrar a les primeres aules per explicar allò de l’autoconeixement del cos, dels desitjos i plaers, de les relacions, de la comunicació i del compartir respectes. I aquí seguim.

L’any 1992 vam crear el CJAS, el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats. Un espai on l’adolescència i la joventut és al centre del qualsevol intervenció que s’hi realitza. Ara, més de 30 anys després, el CJAS s’ha consolidat com un espai de referència i pot ser definit de moltes maneres, totes elles certes, però només la suma d’elles permet comprendre el seu veritable abast i raó de ser. És un centre d’atenció a adolescents i joves, un espai educatiu, un lloc d’intercanvi i aprenentatge per a professionals, un laboratori d’idees, un generador de coneixement, un detector de vulneracions de drets… Però, sobretot, és la demostració de com n’és d’imprescindible un model d’abordatge a les sexualitats d’adolescents i joves des d’una mirada feminista interseccional i amb l’enfocament de drets sexuals i reproductius.

En aquesta etapa cal treballar per normalitzar la diversitat i per acceptar les opcions personals. Sobre les relacions sexoafectives que comencen a construir-se serà necessari desmuntar mites i facilitar l’exploració de noves o diverses formes d’estimar i ser estimades; en definitiva, trobar altres models relacionals que permetin trencar amb els rols i, sobretot, on cada adolescent hi pugui trobar el seu encaix. És aquí on el CJAS es situa, en aquesta perspectiva holística d’atenció a les persones en la complexitat de les seves vivències i diversitats entenent-les totes elles com a pròpies de cada jove i, a la vegada, de forma col·lectiva per contravenir aquests marcs normatius establerts que les oprimeixen.

Al CJAS posem en pràctica el canvi de paradigma que reivindiquem en l’abordatge amb adolescents i joves: no hi ha cap judici moral, ni bronca, ni paternalisme, ni imposició, ni missatge de la por. El nostre fonament és clar: “els drets no es negocien” i, per tant, la conseqüència també és clara: “si no els garantim vol dir que els estem vulnerant”.  Demanar una postcoital, fer-te una prova d’ITS o un avortament, entre d’altres, és un dret de les persones joves i, també, és un signe d’autocura. Decidir com viure la nostra sexualitat, els límits que hi posem i fer-ho acompanyades de professionals que ens ofereixin la informació, educació i suport per a les nostres decisions és imprescindibles per fer efectius aquests drets.

Des de L’Associació som coneixedores de la violència institucional que el sistema genera i, per això, el CJAS i tots els projectes derivats volen ser un espai de seguretat, de preservació, garantia i foment dels DSiR d’adolesncents i joves. Ens enriquim amb la mirada inclusiva que posi en valor les diversitats i, alhora, fomentem una consciència crítica davant de les mirades que no tenen en compte l’analisi interseccional. El marc dels DSiR és una referència per al desenvolupament de reflexió crítica d’adolescents i joves que contribueix a la millora del benestar de la vida de les persones, establint uns acords per a la vivència de la sexualitat en termes positius, saludables i satisfactoris.

Des de L’Associació entenem com una responsabilitat social la necessitat de transmetre els valors de la llibertat, la seguretat, la integritat física i psicològica, la dignitat humana, el respecte i la diversitat per a la construcció de relacions i societats basades en l’equitat, el reconeixement de l’altra persona, l’empatia i orientades cap a la justícia social i relacional.

Publicacions

Llistat de publicacions relacionades amb Adolescents i joves

Vídeos

Últims vídeos relacionats amb Adolescents i joves

Notícies

Últimes notícies relacionades amb Adolescents i joves
Skip to content