L’ofensiva antigènere: Què fem per aturar l’onada reaccionària contra els Drets Sexuals?

Amb l’Intergrup de Drets Sexuals i Reproductius del Parlament hem celebrat una sessió per explorar juntes la greu amenaça que els moviments contra els Drets Sexuals i Reproductius representen per a la legislació i la democràcia; situar els Drets Sexuals i Reproductius com a part d’un enfocament sistèmic holístic, reconeixent com estan íntegrament connectats amb altres qüestions sistèmiques […]

Ni un pas enrere. Aturem l’ofensiva contra l’avortament!

Manifest sencer Les organitzacions i grups que conformem la Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït, davant l’ofensiva de grups d’extrema dreta, religiosos, grups antielecció, antidrets, grups antigènere, governs conservadors i partits polítics que arreu del món opinen, debaten, legislen i restringeixen el dret a decidir sobre el nostre propi cos i la vida que […]

Defensores

L’Associació és una entitat que té com a objectiu prioritari la reivindicació, promoció i defensa dels Drets Sexuals i Reproductius reconeguts a les diferents instruments i acords internacionals com a Drets Humans.

Skip to content