Justícia Climàtica i Justícia Sexual i Reproductiva

El canvi climàtic, amb les seves repercussions sobre els recursos naturals, les infraestructures, l’accés als serveis sanitaris, conflictes, migracions, etcètera, agreuja algunes de les desigualtats estructurals que afecten les dones i les nenes en totes les seves diversitats i la població LGTBIQ+.

Skip to content