Transparència

Pla estratègic 2023-2028

La diagnosi de l’actual context social i polític que estem vivint, i el que es preveu en un futur proper, és cabdal per tal de poder situar de la manera més encertada l’actuació i el valor afegit de L’Associació.

Pressupostos

Comptes anuals

Finances
Skip to content