Segons les dades de l’Informe 2017, garantir el dret a l’avortament per a les més joves és una prioritat

Segons les dades de l’Informe 2017, garantir el dret a l’avortament per a les més joves és una prioritat

 

  • El grup de dones menors de 24 anys suposa més del 31% de les IVEs practicades a Catalunya al 2017
  • La intervenció voluntària d’embaràs és una de les pràctiques més freqüents del sistema sanitari i malgrat això continua essent una de les més estigmatitzades
  • Una de cada quatre dones que interrompen l’embaràs no ha visitat un centre de planificació en els dos anys anteriors
  • La desigualtat territorial en l’accés a l’avortament cada cop té un impacte més important al territori català

 

A partir de la revisió de l’informe del Departament de Salut “Estadística de la interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya, 2017”, des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears volem destacar el següent:

 

  • A Catalunya s’han realitzat prop de 20.000 interrupcions voluntàries d’embaràs el 2017 (19.686) i suposen al voltant de 55 al dia. Esdevé paradoxal que essent una de les pràctiques més freqüents del sistema sanitari encara sigui una de les més estigmatitzades i existeixi un desconeixement important tant per part de la ciutadania com, sovint, per part dels propis professionals de la xarxa. Aquest important volum també contrasta amb l’escassíssima avaluació i recerca que es fa en aquest àmbit i que permetria millorar aquests processos i contribuir a garantir els drets fonamentals i el benestar de les dones.
  • Cal tenir present que, segons les dades, les dones joves són un dels grups fonamentals que obliga a exigir la necessitat de recursos i serveis especialitzats per a joves que els garanteixin el dret i l’accés a la IVE. I, a la vegada, executar les polítiques públiques imprescindibles per acompanyar-los en relació a l’educació sexual i l’anticoncepció universal.
  • Ens preocupa el fet que una de cada quatre dones que es practiquen un avortament no s’hagin visitat en els dos anys anteriors en cap centre de planificació. Aquesta dada s’ha mantingut estable i és un toc d’alarma important que obliga a una reflexió sobre si el model actual d’atenció a la Salut sexual i reproductiva arriba de manera equitativa a tota la població.
  • Volem posar el focus en la distribució desigual dels centres autoritzats per l’IVE i que, territorialment, implica llacunes assistencials que obliguen a les dones a desplaçar-se a d’altres territoris sense poder garantir aquest dret de manera propera a la seva residència. Reclamem que no quedin territoris a Catalunya sense accessibilitat a l’IVE.

 

Les menors de 16 i 17 anys veuen vulnerats els seus drets

L’informe tampoc permet analitzar l’impacte de la darrera reforma legal que obligava a les noies de 16 i 17 anys a disposar del consentiment escrit dels tutors legals per avortar. Les dades de l’informe agrupen les edats de 16 a 19 anys quan hi ha una situació legal que marca una nítida frontera en la majoria d’edat i caldria fer-ne una anàlisi en profunditat.

La reforma del 2015 ha provocat que moltes noies d’aquestes edats que ja vivien situacions de violències no puguin accedir a un avortament sense tuteles. I això, ha abocat a algunes noies a interrompre clandestinament l’embaràs o bé a tirar endavant un embaràs que no desitjaven, posant en risc sempre la seva vida.

Cal un ferm compromís i valentia política que permeti garantir els drets fonamentals de totes les dones i, en concret, d’aquestes noies que viuen constants situacions de vulnerabilització.

Des de l’APFCIB volem recordar  que l’equitat de gènere comença per garantir els drets sexuals i reproductius i la sobirania corporal de les dones i, per tant, el dret a l’avortament.

 

Quant a l'autor

L'Associació administrator