Programa d’incidència política

Programa d’incidència política

L’Observatori dels Drets Sexuals i Drets Reproductius (ODSiDR) naix al 2008 com un projecte impulsat des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB) dins el programa general d’accions sobre incidència política i sensibilització de la pròpia entitat.

L’ODSiDR té com a objectiu, oferir a tota la població, la informació general relacionada amb els Drets Sexuals i els Drets Reproductius a través de la xarxa i, alhora, consolidar-se com un servei de referència per a persones professionals del sector, grups de recerca, entitats i administracions, pel que fa a la documentació especialitzada en aquest àmbit.

Es tracta d’un espai de difusió de la informació independent i d’una eina d’incidència política a través del coneixement de la realitat política i social i del seguiment de les normatives i lleis que els governs portin a terme en matèria de Drets Sexuals i Drets Reproductius.

L’ODSiDR s’estableix com un espai dinàmic i obert al debat, la seva estructura promou la participació i la interacció de totes aquelles persones, entitats, institucions i/o administracions que en facin ús. La qual cosa el definirà com un espai de treball i coneixement comunitari. Coneixement que s’anirà elaborant i distribuint a través del treball en xarxa. Juntament amb les xarxes socials vinculades, es tracta d’una nova eina per millorar la informació, fomentar la recerca, promoure la participació i el coneixement i, a la vegada, reivindicar l’acompliment dels Drets Sexuals i els Drets Reproductius reconeguts com a Drets Humans.

logo-observatori2


L’APFCIB ha mantingut, des de sempre, una línia de treball relacionada amb la Incidència Política i, a finals del 2009, va aconseguir participar en la creació de l’Intergrup Parlamentari Català sobre Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.

Des de llavors, l’entitat ha fet la tasca de secretaria tècnica d’aquest Intergrup per tal de facilitar un fòrum de treball i discussió sobre temes d’interès comú relacionats amb els Drets Sexuals i Drets Reproductius. Alhora es treballen qüestions derivades dels temes de població i el desenvolupament en el marc de la cooperació autonòmica, estatal, europea i internacional.

A través de l’Intergrup es treballa conjuntament per incrementar la consciència, l’experiència i la incidència en relació a aquests temes en els àmbits autonòmic, estatal i internacional mitjançant el Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats, el Consell d’Europa, la Unió Europea i en la resta de fòrums que es cregui adient. També es promou el coneixement, l’enteniment i l’acceptació dels Drets Sexuals i Reproductius a través de la convocatòria i participació en conferències, compareixences, visites d’estudi, etc. relacionades amb aquests temes.

Ful parlamentari Catalunya 2014

Més informació

logo-intergrupparlamentari

Quant a l'autor

admin administrator