Portfolio Categories: Projectes

Agenda 2030 Feminista

L’Agenda 2030 Feminista vol ser un espai de trobada d’entitats, grups, xarxes i moviments socials que compartim la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, dels Drets Humans de les Dones i del Feminisme com a prioritat dins de les nostres agendes d’acció i incidència quotidiana.

Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats

El Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS) és un servei d'atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial. L'objectiu fonamental és el d'atendre i acompanyar els i les joves en el procés de creixement per afavorir una sexualitat positiva i responsable.

L’Observatori Drets Sexuals i Reproductius

L’Observatori dels Drets Sexuals i Reproductius és una nova eina per millorar la informació, fomentar la recerca, promoure la participació i el coneixement i, a la vegada, reivindicar l’acompliment dels Drets Sexuals i Reproductius reconeguts com a Drets Humans.