Portfolio Categories: L'entitat

Estatuts

Estatuts de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, segons adaptació acordada a l'Assemblea General i Extraordinària celebrada el dia 7 de novembre de 2009.