Portfolio Categories: Gestió de l'entitat

Memòria 2020

Benvingudes i benvinguts a la nostra memòria, el recull visual i escrit de gran part de la feina feta durant l'any 2020. Ens agradaria que fos per a vosaltres una eina que servís per a conèixer-nos millor i, sobretot, per a vincular-nos més amb la nostra entitat i amb la seva raó de ser, que no és altra que la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius.

Resultats exercicis 2019 i 2018

Ingressos de les activitats, ajudes concedides i altres despeses, aprovisionaments, gastos de personal, altres despeses d'explotació, amortització de les immobilitzacions materials i despeses financeres.

Memòria 2019

Benvingudes i benvinguts a la nostra memòria, el recull visual i escrit de gran part de la feina feta durant l'any 2018. Ens agradaria que fos per a vosaltres una eina que servís per a conèixer-nos millor i, sobretot, per a vincular-nos més amb la nostra entitat i amb la seva raó de ser, que no és altra que la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius.

Protocol per a la prevenció de l’assetjament a la feina

L'Associació té la plena responsabilitat de garantir el dret de totes les persones a un entorn de treball saludable, l'obligació de promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i establir procediments per a la seva prevenció i sanció.