Perquè els drets es fan efectius en la proximitat…

Volem #MunicipisFeministes impulsors de Drets Sexuals i Reproductius!

  1. Plans d’acompanyament per a la implementació del Programa d’educació afectiva i sexual del Coeduca’t als centres educatius de cada municipi. Cap escola sense Coeduca’t!
  2. Serveis específics d’atenció especialitzada a adolescents i joves amb abordatge de DSiR. Necessitem Centres Joves d’Atenció a les Sexualitats als municipis!
  3. Pla de suport i formació a les professionals dels serveis públics d’atenció a les persones del municipi per conèixer els DSiR, la seva aplicació i xarxa de recursos vinculats.
  4. Pla d’impuls de l’empadronament al municipi que permeti l’accés als serveis bàsics vinculats als drets i l’atenció en salut sexual i reproductiva. Empadrona!
  5. Programa de treball comunitari amb entitats, grups i agents municipals per visibilitzar els DSiR i adaptar el seu aterratge a les necessitats de cada població: materials informatius, espais de seguretat i distribució per a productes menstruals gratuïts, xarxes d’acompanyament…
  6. Propostes municipals formatives i informatives adaptades a les diferents etapes dels cicles vitals.
  7. Xarxes municipals de justícia reproductiva: de suport a la criança, d’acompanyament a les necessitats vinculades a la diversistat funcional, a situacions derivades de la diversitat d’origen, d’orientació sexual i identitat de gènere i a la feminització de la pobresa.
  8. Campanyes de sensibilització sobre DSiR a la població municipal a través dels canals de difusió municipals.
  9. Protecció, suport i enfortiment dels grups, entitats i persones defensores de DSiR del municipi davant les amenaces dels discursos d’odi i moviments d’extrema dreta.
  10. Erradicar el finançament i suport públic municipal a qualsevol grup, partit o moviment que difongui discursos d’odi i contra els DSiR