#ManifestDefensores

Manifest per a la promoció i protecció de les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius en temps de COVID-19

Català | Castellano | English | Français

Manifest sencer

En temps de crisi sanitària, econòmica, social i política com els que vivim, els Drets Sexuals i Reproductius estan rebent l’impacte frontal dels greuges que se’n deriven. Des de l’inici de la sindèmia de la COVID-19 hem assistit a l’impacte específic que aquesta ha tingut sobre els Drets Sexuals i Reproductius de les dones i persones LGTBIQ+. Les ja de per si múltiples barreres d’accés als serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva s’han vist multiplicades, fet que n’ha compromès la disponibilitat arreu del món i ha magnificat iniquitats estructurals prèviament existents. Així mateix, aprofitant la crisi de la COVID-19, veiem com arreu del món s’alcen les veus dels grups fonamentalistes i antidrets, que dirigeixen els atacs cap a entitats i activistes defensores dels Drets Sexuals i Reproductius.

Com a entitats feministes defensores dels Drets Sexuals i Reproductius, no ens hem quedat impassibles davant d’aquesta situació. Hem doblat els nostres esforços i hem continuat treballant, en un context de dificultat afegida, per la defensa d’aquests drets i per la construcció de societats més justes i feministes.

Al llarg d’aquest document volem fer patent d’on venim així com l’statu quo en relació amb el reconeixement i la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius. A la vegada,  també volem posar de relleu el rol essencial de les entitats i activistes que els defensen, posar de manifest l’impacte que està tenint la COVID-19 a les nostres activitats, denunciar els atacs de l’extrema dreta i la desprotecció institucional que patim.

 

 

 

 

Adhesions: