Avortament

L’avortament és la interrupció d’un embaràs. A l’Estat Espanyol es va aprovar una nova llei que regula l’avortament provocat el 4 de març del 2010. La legislació espanyola, Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, permet interrompre l’embaràs en les següents situacions:

  • Fins les 14 setmanes de gestació per lliure decisió dona.
  • Fins a les 22 setmanes de gestació per mlaformació fetal o risc de salut per la mare. Cal informe i indicació mèdica.
  • A partir de les 22 setmanes de gestació per malaltia incurable del fetus a través d’un Comitè Mèdic que es designa a cada Comunitat Autònoma.

L’avortament es practica en els hospitals públics o en centres privats degudament acreditats. Un cop presa la decisió, és important conèixer el procediment mèdic i tenir un bon suport psicològic durant tot el procés. Es disposa de professionals sanitaris que en tot moment assessoren i donen suport en tots els aspectes relacionats de forma totalment confidencial.

La nova legislació incorpora aquesta prestació a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut garantint l’accés igualitari per a totes les dones. Cal recordar que aquestes competències estan transferides a les CCAA i per tant queda en mans dels Governs Autonòmics la seva aplicació.

ALTRES TEMES IMPORTANTS QUE S’INCLOUEN A LA LLEI:

  • MENORS: Amb la nova reforma que el PP va aprovar al setembre del 2015 JA NO ES Permet decidir a les dones de 16 i 17 anys. Sempre necessitaran l’autorització de tutors i tutores legals.
  • PERIODE DE REFLEXIÓ: 3 dies des de la decisió fins a la intervenció.
  • OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA: les persones professionals tenen dret a l’objecció sempre que es garanteixi l’accés i la qualitat assistencial de la prestació.
  • FORMACIÓ A PROFESSIONALS: incloure la salut sexual i reproductiva en els programes curriculars de les carreres relacionades amb la salut.

A Catalunya per accedir a un avortament a través del Sistema Nacional de Salut cal adreçar-se a les professionals d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del vostre Centre d’Atenció Primària. Allí us informaran i orientaran dels passos a seguir. Existeixen dos mètodes per fer la interrupció d’embaràs: farmacològic i instrumental.

  • Farmacològic: el podreu sol·licitar a les professionals d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva fins a les 7 setmanes de gestació i elles us indicaran quin és el seu ús i en faran el seguiment.
  • Instrumental: les professionals d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva us derivaran als centres acreditats adients per fer la intervenció que varia segons les setmanes de gestació.

Més informació al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya