L’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB)

L’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB)

és una entitat no governamental interdisciplinària d’àmbit autonòmic formada per persones interessades en la salut afectiva i sexual i la planificació familiar. Alhora, treballa d’una forma transversal la dimensió de gènere que aquesta temàtica implica de forma molt important. Es va constituir a Barcelona l’any 1982, arran del sorgiment dels Centres de Planificació Familiar.

Quant a l'autor

admin administrator