Jornada #TiraPels Drets: Portem l’educació sexual al Parlament

Jornada #TiraPels Drets: Portem l’educació sexual al Parlament

L’educació sexual ha de ser l’espai per entendre la sexualitat, la diversitat sexual i de gènere i fomentar la no-discriminació i les relacions afectives en igualtat, entre d’altres. Suposa l’eina que transforma de manera radical les relacions entre els gèneres eliminant les relaciones basades en poder i opressions. I, per tant, també contribueix a l’erradicació de les violències masclistes.

A la vegada, l’educació afectiva i sexual és un Dret Humà reconegut en diferents instruments i acords internacionals com: Cairo, Beijing, CEDAW. Tal i com ens va recordar el Relator especial pel Dret a l’Educació de Nacions Unides:

“el dret a l’educació inclou el dret a l’educació sexual, el qual és un dret humà en sí mateix i que resulta condició indispensable per assegurar que les persones gaudim d’altres drets humans, com el dret a la salut, el dret a la informació i els drets sexuals i reproductius. Així, el dret a l’educació sexual integral és part del dret de les persones a ser educades en drets humans”.

Per tant, els governs han de promoure, protegir i garantir el seu compliment. A Catalunya tenim un marc legislatiu que contempla l’educació afectiva i sexual a través de diferents normatives

 • Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones;
 • Llei11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
 • Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència.
 • Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Mesura de Govern per promoure la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona.

Tot i aquest marc legislatiu, l’educació sexual i afectiva no és obligatòria al currículum escolar a Catalunya. En la majoria dels casos depèn de la voluntat de les direccions de les escoles i en molts altres casos de la voluntat i els esforços de les entitats i associacions de famílies.

És l’hora de garantir el dret a l’educació sexual i els drets sexuals i reproductius a Catalunya i, per això, cal el compromís ferm del Parlament.

Així doncs, des de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva del Parlament de Catalunya es va celebrar divendres passat la Jornada “Portem l’educació sexual al Parlament”, sota el programa:

 • Obertura de la sessió a càrrec de la diputada del grup Catalunya en Comú-Podem i coordinadora de l’Intergrup, la I. Sra. Marta Ribas Frías i del Director General de Cooperació al Desenvolupament del Govern de Catalunya, el Sr. Manel Vila i Motlló.
 • Presentació de l’Informe Anual de Població Mundial 2018 d’UNFPA “El poder de decidir” a càrrec del Sr. Luis Mora, cap de l’Àrea de gènere, drets humans i cultura d’UNPFA.
 • El marc europeu sobre l’educació sexual a càrrec de la Sra. Irene Donadio, líder sènior d’estratègia associativa d’IPPF European Network
 • Presentació de l’Informe sobre la Situació de l’Educació Sexual a 25 països de la Regió Europea de l’OMS i BZgA (The Federal Centre for Health Education) a càrrec del seu autor el Sr. Evert Ketting
 • Experiències i aplicacions directes als territoris de models d’educació sexual
 • Sra. Katriina Bildjuschkin, assessora sènior de l’Institut Nacional de Salud de Finlàndia
 • Sra. María Carmelita Lapadula, docent i integrant de Marea Verde Barcelona per exposar el Programa d’educació sexual integral a Argentina (ESI)
 • Torn obert de paraules
 • Tancament a càrrec de la Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Sra. Carme Gual i Via i de la diputada del grup Catalunya en Comú-Podem i coordinadora de l’Intergrup, la I. Sra. Marta Ribas Frías
 • Moderació de la sessió a càrrec de la Sra. Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora de L’Associació | Drets Sexuals i Reproductius

Per reviure la jornada poder estirar del següent fil de Twitter:

Quant a l'autor

L'Associació administrator