Comunicat de la Xarxa de Dones per la Salut

Comunicat de la Xarxa de Dones per la Salut

Dissabte passat, dia 27 de gener, varem participar de l’Assemblea de la Xarxa de Dones per la Salut «Reactivem la xarxa!». A continuació us compartim el comunicat que han trasmès amb el seguit de conclusiones a les quals vàrem arribar:

«Hem discutit sobre els drets com a ciutadanes i com a usuàries i sobre el model de salut que defensem, els factors que hi influeixen, així com el model de sistema socio sanitari preventiu, curatiu i reparador.   Avui,  hem fet una trobada de dones activistes per la salut dels grups de la Xarxa i d’altres grups, per reflexionar i debatre  els nostres objectius i  prioritats, així com per millorar les eines organitzatives per continuar treballant per la millora de salut de les dones, i per extensió de tota la població.

Les nostres conclusions són:

  1. Les dones són les protagonistes de la seva salut. L’atenció que rebin ha d’estar centrada en les seves necessitats reals i no en la pressió per respondre a un model extern. Cal garantir l’accés de les dones a una informació neutra i veraç, per tal de recuperar la posició de poder i decisió informada de les dones en temes que les afecten directament.
  2. Ens posicionem en contra de la medicalització, entesa com aquelles intervencions mèdiques o farmacològiques innecessàries o excessives. En particular, demanem:
    1. Desmedicalitzar l’embaràs i el part.
    2. Retirar la vacuna del papil·loma virus del calendari vacunal.
  3. Defensem un model sanitari públic universal de qualitat i amb calidesa.
  4. Contra la violència masclista, com a problema de salut pública.
  5. Defensem el Dret a la salut sexual i procreativa. Accés a l’anticoncepció informada i l’avortament lliure i gratuït. Cal repensar el  model  dels ASSIR, recuperant el paper dels antics centres de planificació familiar.
  6. Car reconèixer i dignificar el paper i les condicions de treball de les associacions quan presten serveis a l’Administració.

Més allà de les conclusions del debat, volem manifestar que el model de societat en el qual vivim (patriarcal, capitalista i colonialista) produeix espoliació econòmica, cultural i de la terra, generant contaminació ambiental, violències i guerres alimentades i a cops impulsades pels governs neoliberals dominants.  Totes aquestes causes originen dolor, malaltia i mort; també són les principals causes de migracions humanes. Les dones en aquestes situacions molts cops pateixen doblement. El rebuig  a plantejar vies segures per les persones que han de fugir, així com la manca d’acollida, torna a fer d’Occident causa i còmplice.

Per tot continuarem lluitant juntament amb el moviment feminista en totes les accions que es plantegin, entre elles la vaga del proper 8 de març. També treballarem amb altres moviments socials que coincideixin amb els nostres objectius».

Via: http://xarxadedonesperlasalut.org/comunicat-de-la-xarxa-despres-de-lassemblea/

Quant a l'autor

L'Associació administrator