Arxiu de categories Portada

Agenda 2030 feminista

Segueix el blog que hem generat com a eina comunicativa de l’Aliança entre l’APFCiB i Creación Positiva. Aquest blog forma part del projecte Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya i vol ser un espai de rendició de comptes sobre la nostra participació a espais multilaterals.

https://agenda2030feminista.wordpress.com/

 

Memòria anual 2015

 

A la Memòria d’activitats de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears del 2015 hi trobareu les activitats més destacades que han tingut lloc durant l’any.

Aquesta edició recull els projectes i les notícies més rellevants de l’any, i destaquen quatre apartats principals: el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat, la capacitació de diferents grups de dones com a agents de salut per a la promoció i prevenció en DSiR i SSiR, el Programa d’incidència política i social i el Programa de sensibilització i difusió.

Memòria 2015

L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat

Creación Positiva, CooperAcció i l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), hem elaborat conjuntament aquest estudi sobre l’educació afectiva i sexual a Catalunya. L’estudi s’emmarca dins del projecte Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda Global i a l’Agenda de Catalunya, que pretén crear un espai de capacitació comú sobre les agendes internacionals relacionades amb els drets sexuals i reproductius (DSiR). Des del projecte, es persegueix incorporar a nivell local tot allò que sorgeixi de la participació en processos internacionals com ara la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW) i la Comissió sobre Població i Desenvolupament (CIPD) de Nacions Unides per tal de treballar pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i, alhora, sensibilitzar i capacitar la societat civil organitzada de Catalunya per poder tenir una veu en debats internacionals i espais decisoris multilaterals.

Aquest estudi examina des de quins models s’imparteix l’educació afectiva i sexual a Catalunya partint del fet que no està present en el currículum oficial d’una manera concreta i habita en una zona incerta depenent principalment de la voluntat del professorat. L’estudi pretén, d’aquesta manera, il·lustrar diverses mancances en la garantia dels DSiR a Catalunya començant pel buit formal que hi ha d’aquesta matèria a l’educació pública a Catalunya i, conseqüentment, la desigualtat en educació afectiva i sexual que existeix.

 

Accedeix a la publicació del estudi.

 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

“Transformar el nostre món”: L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible estableix el nou marc de desenvolupament per als propers 15 anys.

Aprovada per consens el passat mes de setembre de 2015 a l’Assemblea General de Nacions Unides després de més de tres anys de negociacions i deliberacions iniciades l’any 2012 durant la Conferència de Rio + 20 sobre el Desenvolupament Sostenible.

L’Agenda 2030 estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 Metes. A més, es preveuen els indicadors que seran presentats en el mes de març de 2016.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmica i ambiental.

L’ODS 3 vol “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes i tots per a totes les edats”.

Més informació en aquest enllaç i en aquesta infografia.