NOTÍCIES

Una de tres joves reconeix haver patit violències masclistes en els darrers dotze mesos

SANT VALENTÍ VS SANT VIOLENTÍ

Les relacions sexuals i afectives dels i les adolescents segueixen impregnades de control i gelosia identificat com un element imprescindible de l’amor romàntic

Durant l’any darrer, al Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats, conegut com a CJAS, hem demanat sistemàticament a totes les persones que han vingut a la consulta que omplissin, si així ho desitjaven, un qüestionari sobre les violències masclistes. És el nostre protocol. Un protocol propi pensat per detectar, de la manera més precoç i universal possible, situacions de violències masclistes entre els i les adolescents. Parant especial èmfasi en les situacions de control i gelosia, derivades de la cultura de l’anomenat amor romàntic.

833 dones, amb una mitjana d’edat de 20 anys, han respost les preguntes de les quals extraiem que el 33% de les dones adolescents i joves han viscut violències masclistes en els darrers 12 mesos. Pel que fa a la visió d’una mateixa, una de cada deu joves (un 9,5%) confessa que no se sent còmoda amb el seu aspecte físic. Quant a les relacions sexo-afectives en general, un quart de les adolescents (el 26%) declara que ha viscut situacions de violència psicològica; i una desena part, violències físiques i sexuals (un 9,5% i un 9% respectivament). Entrant dins l’àmbit de la parella, la situació s’agreuja. Un 15% admet que se senten incomodades pel control i la gelosia de les seves parelles. Del 9% de joves que han viscut violències sexuals, una de cada quatre l’ha patit dins la parella.

El treball de detecció precoç de les violències masclistes i del resultat del qüestionari demostra la rellevància de les violències masclistes dins el col·lectiu d’adolescents i joves i el pes important que encara manté l’ideal romàntic en la nostra socialització i que fa que normalitzem actituds violentes només pel fet d’associar-se a aspectes suposadament inherents a l’amor. Entre aquestes actituds destaquen la gelosia i el control, el patiment i la submissió de la noia cap als desitjos del noi. Aquest imaginari de l’amor romàntic és un dels substrats que explicaria la “invisibilitat” i la manca d’identificació de les situacions de violència vinculades.

El mite de l’amor romàntic, clàssic en la nostra cultura, perpetua els estereotips de gènere i és la base de moltes relacions tòxiques. Aquest suposat ideal romàntic provoca l’acceptació, normalització, justificació o tolerància de comportaments clarament abusius de les violències masclistes.

[Extret de: Comunicat de Novembre Feminista 14 F «Desmuntem Sant Violentín Construïm relacions amoroses lliures de violències masclistes»:https://vagafeminista.cat/barcelona/sant-violenti-proufeminicidis].

Des del CJAS obrim diferents vies d’actuació per derivar la persona que vulgui treballar aquest tema cap al servei més útil per a ella. Entenem, doncs, que la nostra tasca ha de ser integral: prevenció, detecció i intervenció. Així mateix, exposem la necessitat que aquest protocol també es realitzi en altres espais per evitar que aquestes violències acabin passant desapercebudes o invisibilitzades.

El Centre Jove d’Atenció a les sexualitats i el Protocol sobre violències masclistes

Cada visita al centre, esdevé una finestra d’oportunitat per treballar temes sensibles amb un col·lectiu de població de difícil accés pels serveis de salut i social i a més des d’un clima de confiança. El CJAS veu passar al llarg d’un any unes 2500 joves de fins a 30 anys que s’hi apropen per a consultes sobre la sexualitat. Acudeix al centre perquè saben que seran tractades de manera individualitzada i confidencial i se’ls dedicarà el temps que faci falta per resoldre la seva situació. Així, aquesta predisposició a abordar temes íntims ens permet abordar i aprofundir en les seves relacions i per tant, poder detectar amb més facilitats casos de violències masclistes.

El Protocol sobre violències masclistes busca, doncs, aprofitar el potencial de les consultes al centre per a establir un sistema de detecció de casos en fases primerenques. Habitualment aquestes violències són detectades i gestionades quan ja s’ha arribat a situacions molt agreujades i on el patiment per part de la dona ha estat molt llarg.

Des del CJAS considerem que per tal de prevenir les violències masclistes és necessari identificar públicament que l’amor romàntic és un dels pilars fonamentals que sostenen el sistema patriarcal generador de desigualtats i violències que vulneren els drets humans de les dones.

Sobre l’APFCIB i el CJAS

L’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCiB) és una entitat no governamental interdisciplinària d’àmbit autonòmic formada per persones interessades en la promoció i defensa del Drets Sexuals i Reproductius. Es va constituir a Barcelona l’any 1982, arran del sorgiment dels Centres de Planificació Familiar. Es proposa impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i l’educació de la societat en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva.

El Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) és el programa jove de l’APFCiB que, des que va obrir les seves portes el 1992 a Barcelona, ha atès presencialment més de 50.000 joves i adolescents que hi han entrat per trobar solució una angoixa o a un dubte sobre sexualitat. El CJAS atén a joves de fins a 30 anys de manera gratuïta, anònima i confidencial sobre qualsevol tema relacionat amb sexualitat.

Descarregar [NP] en català. 

Descargar [NP] en castellano.

Comunicat de la Xarxa de Dones per la Salut

Dissabte passat, dia 27 de gener, varem participar de l’Assemblea de la Xarxa de Dones per la Salut «Reactivem la xarxa!». A continuació us compartim el comunicat que han trasmès amb el seguit de conclusiones a les quals vàrem arribar:

«Hem discutit sobre els drets com a ciutadanes i com a usuàries i sobre el model de salut que defensem, els factors que hi influeixen, així com el model de sistema socio sanitari preventiu, curatiu i reparador.   Avui,  hem fet una trobada de dones activistes per la salut dels grups de la Xarxa i d’altres grups, per reflexionar i debatre  els nostres objectius i  prioritats, així com per millorar les eines organitzatives per continuar treballant per la millora de salut de les dones, i per extensió de tota la població.

Les nostres conclusions són:

  1. Les dones són les protagonistes de la seva salut. L’atenció que rebin ha d’estar centrada en les seves necessitats reals i no en la pressió per respondre a un model extern. Cal garantir l’accés de les dones a una informació neutra i veraç, per tal de recuperar la posició de poder i decisió informada de les dones en temes que les afecten directament.
  2. Ens posicionem en contra de la medicalització, entesa com aquelles intervencions mèdiques o farmacològiques innecessàries o excessives. En particular, demanem:
    1. Desmedicalitzar l’embaràs i el part.
    2. Retirar la vacuna del papil·loma virus del calendari vacunal.
  3. Defensem un model sanitari públic universal de qualitat i amb calidesa.
  4. Contra la violència masclista, com a problema de salut pública.
  5. Defensem el Dret a la salut sexual i procreativa. Accés a l’anticoncepció informada i l’avortament lliure i gratuït. Cal repensar el  model  dels ASSIR, recuperant el paper dels antics centres de planificació familiar.
  6. Car reconèixer i dignificar el paper i les condicions de treball de les associacions quan presten serveis a l’Administració.

Més allà de les conclusions del debat, volem manifestar que el model de societat en el qual vivim (patriarcal, capitalista i colonialista) produeix espoliació econòmica, cultural i de la terra, generant contaminació ambiental, violències i guerres alimentades i a cops impulsades pels governs neoliberals dominants.  Totes aquestes causes originen dolor, malaltia i mort; també són les principals causes de migracions humanes. Les dones en aquestes situacions molts cops pateixen doblement. El rebuig  a plantejar vies segures per les persones que han de fugir, així com la manca d’acollida, torna a fer d’Occident causa i còmplice.

Per tot continuarem lluitant juntament amb el moviment feminista en totes les accions que es plantegin, entre elles la vaga del proper 8 de març. També treballarem amb altres moviments socials que coincideixin amb els nostres objectius».

Via: http://xarxadedonesperlasalut.org/comunicat-de-la-xarxa-despres-de-lassemblea/

Coneixes els teus drets sexuals i reproductius?, via «Público»

Des de l’Associació de Planificació Familiar desvetllàvem recentment els resultats d’una enquesta on asseguràvem que més del 80% de les dones de fins a 30 anys desconeixen que l’avortament és gratuït.

Marisa Kohan, periodista del diari Público, després de l’article referent a l’ofensiva ultraconservadora contra els drets sexuals i reproductius, publica un nou article sobre la manca de coneixement d’aquests drets i les dificultats per exercir-los. Prenent de referència els resultats de l’enquesta de l’Associació, Kohan assegura que el desconeixement no és qüestió d’atzar, sinó que respon a una clara voluntat de manternir-los en l’anonimat. Kohan apunta que la llei que recull aaquests drets, Llei Orgànica de Salut Sexual i Reproductiva, és àmpliament desconeguda i constantment vulnerada «a causa de la falta d’informació adequada i lliure d’estereotips per part de l’estat i la pressió dels grups ultraconservadors».

Actualment, la llei afirma que qualsevol dona pot «decidir interrompre el seu embaràs lliurement durant les primeres 14 setmanes. La interrupció és gratuïta i ha d’estar inclosa als de serveis comuns del sistema nacional de salut». Des de l’ACAI afirmen que des del nostres país tampoc es garantitza el poder exercir aquests drets de forma «lliure de pressions, discriminació i violència». La realitat és que existeix «una gran inequitat territorial […] les dificultats per accedir a l’avortament afecten de manera més desproporcionada a les dones empobrides que viuen en àrees rurals, que es veuen forçades a recórrer a procediments insegurs». 🙅‍♀️

Llegir notícia sencera

Ofensiva ultraconservadora contra els drets sexuals i reproductius, via «Público»

El Diari Público, amb un article de Marisa Kohan, es feia ressò el passat 17 de gener de la pressió que exerceixen els grups ultraconservadors, tant en l’àmbit nacional com en les institucions internacionals, i la falta de fons i voluntat política respecte als drets sexuals i reproductius. Tal com avança el diari, aquesta situació podria provocar un retrocés dels drets de les dones aconseguits en les últimes dècades.

Kohan apunta la necessitat de mirar més enllà dels grups tradicionals lligats a l’església com l’Opus Dei o els Legionaris de Crist quan fem referència als grups ultraconservadors. Segons la periodista avui dia «prenen forma d’associacions de la societat civil, que enarboren la bandera dels drets i capten adeptes a través de campanyes i màrqueting agressiu com les millors agències de publicitat». Des de Calala afegeixen que «utilitzen diverses formes de pressió, infiltrar-se a partits polítics, emprendre accions judicials per a desgastar organitzacions, manipular dades o falsificar fets».

Des de l’Associació de Planificació Familiar, a través de la Coordinadora Sílvia Adalvert, vam afegir com hem pogut comprovar els darrers anys el canvi radical en la forma d’actuar d’aquests grups. Adalvert considera que la seva nova estratègia passa per «acabar amb els fons destinats als drets sexuals i reproductius, concretament a l’avortament», tal com ja hem pogut comprovar amb la coneguda Llei Mordassa (Gag Rule) als Estats Units.

Un retorcés dels Drets Sexuals i Reproductius, com assenyala Kohan, comportaria un impacte brutal a la vida de les dones. És per aquest motiu que des de l’Associació de Planificació Familiar alertem de la pèrdua d’espais de participació i d’incidència política que les dones i les organitzacions que defensen els nostres drets estem perdent. Cal garantir que els drets sexuals i reproductius siguin coneguts i accessibles per a totes les dones.

Llegir notícia sencera.