Materials propis

Presó i drets sexuals i reproductius. Una experiència d’intervenció als centres penitenciaris de Brians 1 i Wad-Ras. 

Autores: MORERO BELTRÁN, Anna; ELVIRA MARÍN, Noemí

Autoria institucional: APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears)

Any de publicació: 2017

 

Prisión y derechos sexuales y reproductivos. Una experiencia de intervención en los centros penitenciarios de Brians 1 y Wad-Ras. 

Autores: MORERO BELTRÁN, Anna; ELVIRA MARÍN, Noemí

Autoria institucional: APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears)

Any de publicació: 2017

 

Prision and sexual and reproductive rights. An experience of intervention in the Brians 1 and Wad-Ras prisions. 

Autores: MORERO BELTRÁN, Anna; ELVIRA MARÍN, Noemí

Autoria institucional: APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears)

Any de publicació: 2017

 

 L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat. 

Autores: COMPANYS ALET, Mar; NEBOT VENTURA, Mercè

Autoria institucional: Creación Positiva; CooperAcció; APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears)

Any de publicació: 2016

 

 La educación afectiva y sexual: un derecho, una prioridad. 

Autores: COMPANYS ALET, Mar; NEBOT VENTURA, Mercè

Autoria institucional: Creación Positiva; CooperAcció; APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears)

Any de publicació: 2016

 

Estimar no fa mal! Viu l’amor lliure de violència: Projecte de formació per a la prevenció d’abusos sexuals entre iguals en adolescents. 

Autores: ELVIRA MARÍN, Noemí; VARELA FERNÁNDEZ, Belén

Autoria institucional: ICD (Institut Català de les Dones); APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears)

Any de publicació: 2015

 

 

Drets sexuals i reproductius: material didàctic adreçat a professionals que treballen amb joves majors de 16 anys. 

Autores: MORENO BELTRÁN, Anna; VARELA FERNÁNDEZ, Belén

Autoria institucional: APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears); Barcelona. Ajuntament; Catalunya.

Any de publicació: 2009

 

Drets sexuals i reproductius: material didàctic adreçat a grups i entitats de dones. 

Autores: MORENO BELTRÁN, Anna; VARELA FERNÁNDEZ, Belén

Autoria institucional: APFCIB (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears); Barcelona, Ajuntament; Catalunya.

Any de publicació: 2009